ORM Lab - Topic Modelling

Mời nhập một từ hoặc câu tiếng Việt đủ dấu (máy sẽ trả về các từ liên quan nhất tới từ hoặc các từ xuất hiện trong câu)
  
 
    
 
[1] vd: đàn ông
[2] vd: chó mèo bò dê gà lợn châu chấu ngựa
[3] vd: đàn ông đàn bà
[4] vd: "đàn ông" so với "hoàng đế" giống "đàn bà" so với gì? (đặt các từ cần hỏi trong ngoặc kép)


Xin ủng hộ lietsi.com